V ráhnoví:

     Největším adrenalinovým zážitkem pro některé a zároveň největším zážitkem pro jiné je ten fakt, že když chceme plout musíme lézt do ráhnoví! Výška  hlavního stěžně často evokuje pohled člověka ohnutého v 7 patře před zábradlí balkónu a cesta nahoru mi připomíná mládí, kdy jsme lezli za holkama po hromosvodu. :-) Přesto to mnoho kadetů dokáže a dokonce si užívá! Pojďte se teď pokochat obrázky z ptačí perspektivy jiné dimenze.