Kurz způsobilosti velitele námořní jachty

Aktuální termíny kurzů:

     1. kurz "C" je ve dnech 18. a 19.2. + 4.3., zkoušky 30.3. (čtvrtek) Kurz je již plně obsazen
     2. kurz "C" je ve dnech 1. a 2.4. + 22.4., zkoušky 18.5. (čtvrtek)

Harmonogram kurzu:

     18.2. / 1.4.   8:15-18:00 COLREG, plavební nauka
     19.2. / 2.4.  8:15-10:00 Námořní právo
                        10:15-18:00 Navigace - výklad a praktické příklady
     4.3./ 22.4. 8:15-12:00 Meteorologie
                       13:15-15:00 Anglický jazyk
                       15:15-17:00 Zdravotní příprava
                       17:00-17:30 Organizační záležitosti

Místo konání: Velké nám. čp. 1, Hradec Králové (budova staré radnice), učebna v 1. patře

S sebou: Psací potřeby a blok na poznámky, barevné tužky (červená, zelená, žlutá), pravítko, gumu, kalkulačku. 
Cena: 5.800,- Kč


Závazně se můžete přihlásit zde dole na stránce ve formuláři.


Na tyto kurzy navazuje volitelný termín kurzu pro radiooperátory 5.3. a 23.4.2023


Velitel námořní jachty     

     Toto oprávnění umožňuje na základě získání průkazu způsobilosti velitele námořní jachty vystaveného Ministerstvem dopravy ČR - Námořním úřadem ovládat námořní jachty v souladu s kategorií, pro kterou je toto oprávnění vystavené.

Základní dva typy oprávnění jsou:

 • S omezením - je určeno pouze pro motorové jachty
 • Bez omezení - je určeno pro motorové jachty a plachetnice


Rozdělení oprávnění podle oblastí plavby

 1. oprávnění plavby C - do vzdálenosti 20 Nm od pobřežní linie (omezení délky plavidla na vodorysce 16 m a do maximální síly větru 6 Bf, tj. téměř 50 km/hod)
 2. oprávnění plavby B - do vzdálenosti 200 Nm od pobřežní linie (omezení délky plavidla na vodorysce 24 m, bez omezení síly větru), možnost získat až po určité praxi stanovené prováděcí vyhláškou MD ČR
 3. oprávnění plavby A - bez omezení (při dodržení maximální délky plavidla 24 m)

Průkaz způsobilosti může získat pouze osoba starší 18 let.


Náležitosti k získání oprávnění pro oblast "C"

 • žádost k vystavení oprávnění
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti od smluvního lékaře MD ČR (je možné dohledat na stránkách Námořního úřadu MD ČR nebo bude předán v rámci kurzu)
 • 1 ks fotografie pasového formátu
 • úhrada správního poplatku (v současné době kolek ve výši 500,-Kč)
 • absolvování praxe na moři včetně ověření praktických znalostí na jachtě zkušebním komisařem jmenovaným MD ČR
 • složení ústní zkoušky před zkušebními komisaři Námořního úřadu MD ČR za státního dozoru ze strany MD ČR


Obsah ústní zkoušky

 1. námořní navigace (součástí je písemná část formou řešení modelového příkladu)
 2. plavební nauka
 3. základy námořního práva a COLREG
 4. základy meteorologie
 5. základy angličtiny
 6. základy poskytování první pomoci

     Průkaz má v současné době platnost 10 let a poté je třeba při splnění předepsaných podmínek (doložení o uplutí 500 Nm) požádat o vystavení nového průkazu.


Náležitosti pro získání oprávnění pro oblast "B"


     Složit teoretickou zkoušku z následujících předmětů
 1. navigace (součástí je písemná část formou řešení modelového příkladu)
 2. námořní právo a COLREG
 3. meteorologie
 4. plavební nauka
 5. angličtina
 6. zdravověda

     Základním a nutným předpokladem je být držitelem oprávnění "C", musíte být schopen doložit ať už jachtařskou knížkou, příp. lodním deníkem, že jste jako kapitán naplul ve vodách oblasti "C" minimálně 1000 Nm a dále jako člen posádky pod vedením kapitána s oprávněním "B" nebo "A" alespoň 1 500 Nm.


Náležitosti pro získání oprávnění pro oblast "A"


     V tomto případě se jedná o zcela mimořádnou a výjimečnou záležitost, která se řeší společně s Námořním úřadem MD ČR individuálně. Proto doporučujeme kontaktovat nás a věc řešit konzultací a poté se domluvit na dalším postupu.
Veškeré případné další informace a zodpovězení dotazů bude probíhat v rámci zahajovací organizační části kurzu.


Přihlášky najdete úplně dole na stránce zde...👍


Doporučená literatura:

COLREG, komentovaná pravidla, Tim Barlett

     Objednat možné zde: 

    https://www.ifp-publishing.cz/rya-publikace/colreg--komentovana-pravidla/

NAVIGACE, Tim Barlett

     Objednat možné zde:

           https://www.ifp-publishing.cz/jachting/navigace/

YACHTMASTER

     Objednat možné zde: 

          https://www.ifp-publishing.cz/jachting/yachtmaster/

PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ, Sandra Roberts

     Objednat možné zde:

https://www.ifp-publishing.cz/jachting-prakticky/prvni-pomoc-na-palube/

A mnoho dalších zajímavých titulů o jachtingu na stránkách vydavatelství IFP Publishing:

https://www.ifp-publishing.cz/