Pravidla brigád
     Tyto pravidla se vyvíjely celé roky a vznikly na základě praktických zkušeností s některými brigádníky (naštěstí jich nebylo mnoho 😊), kteří se snažili hledat kličky ve svůj prospěch a jejich cílen nebylo pomoci lodi, něco se při práci naučit a dostat za to spravedlivou odměnu. Pravidla jsou psána tvrdě a s cílem předejít pozdějším nedohodám a spíše odradit lidi, které práce nebaví ☹ Dohoda mezi námi je ale předem vždycky možná...

Pravidla brigád na lodi La Grace:
 1. Každý brigádník se dostava na loď na vlastní náklady.
 2. Každý se a na lodi se podíly na nákladech na společnou stravu. Většinou vybíráme 150kc/osobu/den.
 3. Práce začíná každý den včetně víkendu v 8:30hod. přípravou a od 9hod.se pracuje
 4. Pracovní doba je minimálně 8hod. (do 18hod.)
 5. Končí se po 18hod. úklidem.
 6. Poledni pauza je 30 min-1hod.
 7. Nadměrní kuřáci, kafaři a vypravěči si můžou potřebné hod.na svůj koníček napracovat! 😁
 8. Pokud někdo chce jet na výlet, není s tím problém, ale ten počet hodin, či den se mu nepočítá.
 9. První a poslední den se počítá jen, když člověk pracuje 8hod. (nebo alespoň tyto 2dny x 4hod.)
 10. Každý dělá svou práci, ale lidi si pomáhají, když je na chvíli třeba.
 11. Večer se dělá příprava na další práci (nákupy, materiál, diskuse, úklid)
 12. Samostatným bodem je úklid nářadí a materiálu před deštěm. A hlavně se dává vše na svá místa! 😡
 13. Když nejde práce dokončit (třeba z důvodu chybějícího materiálu, počasí apod.), dělá se zatím jiná práce a později se člověk k původní práci vrátí, aby ji dokončil.
 14. Přednost mají důležité práce, ne ty práce, do kterých se lidem chce! 😡
 15. Nejde ale jen o prosty počet odpracovaných hodin. Práci, kterou má člověk přidělenou by měla odpovídat určitému počtu hodin u zadavatele a zdravému rozumu. Jinými slovy: Psát si celý týden, že člověk věšel jeden obraz neprojde 😊
 16. Brigádnické hodiny za vaření a následný úklid kuchyně se počítají až pokud je na lodi vice než 10osob. V případě menšího poctu osob se brigádnici v kuchyni spravedlivě střídají a počítají si jen odpracované hodiny na zadanou práci.
 17. Pokud člověk na lodi něco zničí, tak si to opraví, nebo po dohodě s majitelem nahradí.
 18. Za brigádu lze počítat i pracovní pomoc CR. Tam je vždy nutné si předem udělat dohodu o poctu hodin/dni/peněz.

Závěrem:
 1. Na konci každého dne si každý sám zapíše, co ten den udělal do tabulky!!! V případě, že dny nebudou řádně zapsány, tak se tyto dny nepočítají 😡!!!!) Máme na to tam sešit.
 2. Kontrolu provádí odpovědný člen stálé posádky, který i na závěr podepíše vámi napsaný celkový počet odpracovaných hodin. Na částku úměrnou odpracovaným dnům bude v kanceláři La Grace s.r.o. vystaven dárkový poukaz na částku (ne už na počet dní jako tomu bylo před rokem 2014) 👍 Váš Voucher si prosím kdykoliv zkontrolujte u Vera@LaGrace.cz , která nestarost jejich evidenci. V případě jakýchkoliv nejasností to prosím řešte ihned, a ne až po 5letech ☹
I zde platí:
           V případě, že dny vámi nebudou sečteny a rádné zapsány, tak se tyto dny nepočítají, protože prostě není jak 😭!!!!)

Pravidla využití odpracovaných dní:
 1. Za den poctivé/potřebné práce (min.8hod.) naleží každému pracovníkovi den plavby zdarma v pozici kadeta v ceně do 1.000kc. Pokud si pracovník chce vybrat na plavbu místo hosta, nebo plavbu dražší, použije na jeho úhradu odpracovaný finanční kredit v potřebné výši a doplatí rozdíl. Doplatit se da jak penězi, tak dalšími dny.
 2. Odpracované dny nejsou bez předchozí dohody (a to jen ve výjimečných případech) přenosné na další osobuprodejné další osoběOdpracované dny lze čerpat po dobu 5let, ale po vzájemné dohodě před uplynutím tohoto termínu i v době až 10let.
Podepsán Pepa Dvorský, kapitán La Grace a jednatel La Grace s.r.o.

návrat zpět na stránku brigád zde...👍