Kurzy vůdců malého/rekreačního plavidla

Malé plavidlo je

1. plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu motoru vyšším než 4 kW

2. plachetnice s celkovou plochou plachet větší než 12 m2

3. plavidlo bez vlastního pohonu (veslice) o celkové hmotnosti (včetně povoleného zatížení) vyšší než 1000 kg


Členění oprávnění dle kategorií

S - plachetnice bez omezení celkové plochy plachet a veslice
S20 - plachetnice o celkové ploše plachet do 20 m2 a veslice
M plavidlo s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu a veslice
M20 - plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu motoru do 20 kW a veslice

Výše uvedené oprávnění je vždy vztaženo ke konkrétní oblasti plavby

VMP - vnitrozemské vodní cesty v ČR
VRP-I - vnitrozemské vodní cesty v zahraničí
VRP-C  příbřežní mořské vody do vzdálenosti 1 Nm od pobřežní linie


Průkaz VMP může získat osoba způsobilá k právním úkonům starší 16 let, průkaz VRP osoba způsobilá k právním úkonům starší 18 let. Oprávnění VRP může získat jen ten uchazeč, který již vlastní oprávnění VMP. Obě zkoušky lze však spojit a vykonat je v jednom dni.


Podmínky k získání oprávnění k vedení malých plavidel

  • složení teoretické zkoušky - provádí se ve formě testů na počítači před komisí Státní plavební správy (organizačně zajišťuje naše partnerská jachtařská škola v Hradci Králové)

  • u vybraných kategorií složením praktické zkoušky
  • Této praktické zkoušky jsou zproštěni ti, kteří již mají průkaz velitele námořní jachty a ti, kteří chtějí mít pouze oprávnění kategorie M20 a S20, týká se tedy skupin M a S !!! Tato zkouška se skládá před komisařem pověřeným Státní plavební správou. Informace a případné kontakty budou účastníkům předány během kurzu.
  • Předložení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti vydaným praktickým lékařem, u kterého máte svoji zdravotní dokumentaci. Posudek nesmí být ke dni zkoušky starší než 3 měsíce.
  • Úhrada správního poplatku (kolek), v současné době ve výši 500,-Kč.
  • 1 ks fotografie pasového formátu


Po splnění všech podmínek vydává průkaz Státní plavební správa a má neomezenou platnost.

Přihlášky najdete úplně dole na stránce zde...👍