Materiály ke stažení:

Stránky se pro vás připravují a budou průběžně doplňovány...


Příručka kadeta 1.verze:


Úvazový plán La Grace:

Příručka kadeta 2.verze:                    se připravuje....Zvonění na zvon - lodní čas:


Typy lodí podle plachet:

Další materiály ke stažení jsou zde už jen pro náročnější kadety a spíš pro zajímavost


Příručka lodního důstojníka v 18.století v angličtině
Návod na měření rychlosti:


Námořní píšťalka - výcvik v Angličtině