Doplňkové Služby

La Grace je především školní lodí a díky své specifičnosti si klademe za cíl hlavně naučit naše kadety ovládat historickou loď včetně používání historických navigačních pomůcek. Zájemcům ale nabízíme i potřebnou praxi pro získání průkazu způsobilosti k vedení běžné námořní jachty a mnoho jiných kurzů.  
Kromě klasických výcvikových plaveb Vám La Grace může také nabídnout:

Firemní teambuildingové akce

Plavba na La Grace bude jedinečnou příležitostí pro netradiční teambuildingové akce. Firemní team zde musí doslova táhnout za jeden provaz. Na lodi se lépe než kdekoliv jinde projeví nutnost spolupráce a efektivního velení. Na těchto plavbách spolupracujeme s těmi nejlepšími leadery, jako jsou například "Prázdninová škola Lipnice" , "Česká cesta", nebo třeba, filmová skupina historického šermu "Merlet".

Presentace firem a jejich výrobků
Velké plachetnice přitahují pozornost v každém přístavu, ve kterém zakotví. Zejména pokud na první pohled vypadají jako z historického filmu, včetně děl a dobového oblečení. Na námořní slavnosti pořádané v některých přístavech se každoročně sjíždí stovky tisíc diváků.

Filmování a fotografování
Svým charakterem a provedením je loď vhodná pro natáčení veškerých historických námořních filmů, nebo reklam. Současně je využitelná i jako průvodce cestopisných a přírodovědných dokumentů.

Historické plavby a Larpy
Naše standardní plavby nejsou kostýmované, ale pokud se na tom všichni domluví, putování na La Grace získá další rozměr vašeho zážitku! Můžete tak zažít hru na námořníky v 18.století, nebo piráty.

Oslavy jubileí,  rauty nebo třeba svatby
Je-li La Grace zakotvena v přístavu pojme na palubě až 50 osob, nebo ve vnitřní jídelně zajistí pohoštění pro až 14 osob. Varianta projížďky ve vhodné chráněné zátoce. Po skončení je tu možnost přespání až 30 osob přímo na lodi.

Školení firem 
La Grace je možné využít jako mobilní školicí zařízení. Díky variabilitě středního podpalubí je možné vytvořit místnost, ve které se může školit až 20 lidí. Loď je tak využitelná i pro různé porady a presentace. Tyto akce mohou probíhat jak na lodi zakotvené v přístavu, tak v naprostém soukromí na otevřeném moři, mimo dosah rušivých vlivů i signálu GSM.

Honba za pokladem
La Grace zprostředkovává iluzi života v 18. století. Všichni na lodi nosí dobové kostýmy, každý má svou roli, kterou hraje. Život je organizován podle námořních pravidel (rozdělení do hlídek, rituály, námořní výcvik, výcvik s děly a šavlemi, apod.). Cílem výpravy je nalézt a získat pirátský poklad. To vše je zábava pro malé i velké.