Doplňkové služby (za příplatek):

 La Grace je především školní lodí. Díky její specifičnosti si klademe za cíl naučit naše kadety ovládat historickou plachetnici včetně používání historických navigačních pomůcek. Zájemcům ale nabízíme i potřebnou praxi pro získání průkazu způsobilosti k vedení běžné námořní jachty a mnoho jiných kurzů.  
Kromě klasických výcvikových plaveb Vám La Grace může nabídnout třeba:


Firemní teambuildingové akce:

     Plavba na La Grace je jedinečnou příležitostí pro netradiční teambuildingové akce. Firemní team zde musí do slova a do písmene táhnout za jeden provaz. Na lodi se lépe než kdekoliv jinde projeví nutnost spolupráce i efektivního velení. Na těchto plavbách spolupracujeme s těmi nejlepšími leadery, jako jsou například "Prázdninová škola Lipnice" , "Česká cesta", nebo třeba filmová skupina historického šermu "Merlet".

Prezentace firem a jejich výrobků:

     Velké plachetnice přitahují pozornost v každém přístavu, ve kterém zakotví. Zejména pokud na první pohled vypadají jako z historického filmu, včetně děl a dobového oblečení. Na námořní slavnosti pořádané v některých přístavech se každoročně sjíždí stovky tisíc diváků. Spojte svůj marketing s námi!

Filmování a fotografování:
     Svým charakterem a provedením je loď vhodná pro natáčení historických námořních filmů, nebo reklam. Současně je využitelná i jako průvodce cestopisných a přírodovědných dokumentů. Nechte La Grace ozvláštnit vaše video. Soukromá videa jsou zdarma. Ceny komerčního natáčení určujeme individuálně podle rozsahu a náročnosti.

Plavba spojená s ochutnávkami rumů:
    Tak tohle jak probíhá si asi umí představit každý, protože RUM byl od nepaměti spojen s mořeplavbou :-) Množství a druhy jsou předmětem vašich financí a společné dohody. 

Historické plavby a Larpy:

     Naše standardní plavby nejsou kostýmované, ale pokud se na tom všichni domluví, putování na La Grace získá další rozměr vašeho zážitku! Můžete tak zažít hru na námořníky v 18.století, nebo piráty. Kulisou i hřištěm pro vás bude naše paluba.

Školení firem:
     La Grace je možné využít jako mobilní školicí zařízení. Díky variabilitě středního podpalubí je možné vytvořit místnost, ve které se může školit až 20 lidí. Loď je tak využitelná i pro různé porady a prezentace. Tyto akce mohou probíhat jak na lodi zakotvené v přístavu, tak v naprostém soukromí na otevřeném moři, mimo dosah rušivých vlivů i signálu GSM.

Oslavy jubileí, rauty nebo třeba svatby:
     Je-li La Grace zakotvena v přístavu pojme na palubě až 50 osob, na plavbě až 38 osob. Projížďky ve vhodné, chráněné zátoce bude pro vaše hosty nevšedním zážitkem jakékoliv velké oslavy. Na přání zajistíme hudbu, catering či program. Po skončení je tu možnost přespání až 30 osob přímo na lodi. 

Námořní pohřeb

     Pokud je vaše duše spojená s mořem, možná Vás už někdy napadla myšlenka na svou poslední cestu spojenou s La Grace. Nebyli byste první a rozhodně ani poslední. A pokud je to prokazatelně Vaším přáním, neodmítneme vám ho splnit. Na konci vaší poslední plavby provedeme důstojný obřad s rozptylem na vodní hladinu. Odejdete z tohoto světa s námořními poctami za zvuku zvonu La Grace i našich lodních děl.

Honba za pokladem

     La Grace je schopna věrně zprostředkovávat iluzi života v 18. století. Při plavbě s tematikou honby za pokladem budou všichni na lodi nosit dobové kostýmy, každý bude mít svou roli a den bude organizován podle námořních pravidel (rozdělení do hlídek, rozličné tradice a rituály, námořní výcvik, výcvik s děly a šavlemi, apod.). Cílem výpravy je nalézt a získat pirátský poklad. To vše jako zábava pro malé i velké.