Napoleon Bonaparte:

     Jedenkrát do roka se "La Grace" převleče za britskou válečnou loď "Undounted" a já se vtělím do role kapitána Thomase Usshera, který měl tu čest (stejně jako já dnes) velet lodi pověřené úkolem dopravit Císaře Napoleona do vyhnanství na ostrov Elba. Děkuji a jako velkou vzácnost střeží,m řád čestné legie (s modrou stuhou), který ni tento velký vojevůdce udělil při příležitosti svého 200.výročí jako jednomu z pouhých čtyř lidí na světe. 

(P.S.: Červené řády jsou udělované vojákům a modré civilistům)