Města a uličky:

     Historické úzké a křivolaké uličky jsou nádhernou dominantou ostrova. Najdete je v malých městečkách Poglio, Marciana, nebo třeba Capolivery dále od pobřeží. V místech mimo elevaci pirátských děl kam noha vetřelců pěšky snadno nedojde. Svou krásu mají i opevněná města na pobřeží jako je třeba Porto Azzurro.