Křest lodě:

     1.5.2011 La Grace konečně doplula na Evropský kontinent do starobylého Řecka a města bohů Atén. Tady jsme La Grace pokřtili už podle našich zvyků - lahví šampaňského a kmotrou jí byla panna. :-) Abychom si ale nerozhodili ani ty pohanské bohy, první naše plavba vedla na mis Sounion s darem pro nejvyššího pána moří - Poseidona!